Integritetsvillkor

Integritetsvillkor

Disko Sverige respekterar din integritet


Din integritet är viktig för oss på Disko Sverige och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar  uppgifterna och du kan känna dig trygg med att vår behandling av dina uppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.


Vår respekt för din integritet innebär att:


  • Dina personuppgifter behandlas främst så att vi kan hantera dina köp hos oss (namn, adress, e-post  och eventuellt telefonnummer om sms-avisering önskas vid leverans).
  • Personuppgifterna samlas endast in direkt från dig, med ditt samtycke, när du blir kund hos oss. Vi använder oss inte av någon tredje part.
  • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas och du har rätt att få en kopia av dem.
  • Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund hos oss och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel. Vi sparar därför ett fåtal av dina personuppgifter i upp till 12 månader efter att du inte längre är kund.
  • De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag
  • Dina personuppgifter används bara för ändamålet att erbjuda eller levererar varor till dig
  • Du har rätt att invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Våra samarbetspartners (bokföringsprogram, banker, i vissa fall underleverantörer) som vi behöver för vår verksamhet får ta del av dina personuppgifter främst för att hantera dina köp av oss.


Likt andra företag, har Disko Sverige ett intresse av att marknadsföra produkter och tjänster till personer som bedöms kunna vara intresserade av att bli kunder. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register.


Du kan spärra dig om du inte längre vill ha vår marknadsföring genom att använda kontaktformuläret. Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring kommer vi tillmötesgå den förfrågan, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista så vi kan hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam.


Disko Sverige AB är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som är förknippade med köp av våra produkter.


För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma.
A clean revolution

Götlundagatan 10

12471 Bandhagen

Tel: 0708 548 549