DISKO rengöringskort för färdskrivare

Sedan 2006 har alla lastbilar och bussar som levererats inom EU, med en tillåten totalvikt av mer än 3,5 ton försetts med digitala färdskrivare. Två chip kortläsare finns i alla digitala färdskrivare, oavsett märke och modell. Varje lastbilschaufför har ett "förarkort" med ett chip, som måste sättas in i färdskrivaren under hela resan. Alla uppgifter om föraren är sparat på detta förarkort. Om det finns två personer i fordonet som turas om att köra bilen måste bådas kort sättas in i läsaren.

Förr eller senare kommer läsfel att inträffa beroende på miljöförhållanden. På grund av damm, nikotin och smuts utsätts kontakterna i sådan utrustning för en hög exponering av smuts. Även konstant cirkulerande luft på grund av luftkonditionering i fordonen bidras till att smuts snabbt byggas upp på chip kontakterna.

För att motverka detta har DISKO utvecklat och lanserat ett rengöringskort för chip kontakter till alla digitala färdskrivare. Med detta rengöringskort är det möjligt för en lastbilschaufför att för första gången hantera läsfel själv eller utföra förebyggande rengöring.

DISKO rengöringskort för färdskrivare rengör all utrustning som finns på den aktuella marknaden. Mikrofibern som produceras av ett högfrekvens teknik garanterar högsta kvalité på rengöringen och absorberar smuts in i fibrerna på samma gång. Torr rengöring av chip kontakter utan att ta isär utrustningen är endast möjligt med DISKO rengöringskort. Det är bara denna teknik som hindrar förstörelse av utrustningen genom kemiska reaktioner.

Kvalitén på rengöringen är betydligt högre jämfört med rengöring med förfuktade rengöringskort eftersom porerna fylls med en vätska som inte har samma förmåga att absorbera smuts. Ett test som utfördes av tekniker från ett av de välkända tjänsteföretagen visar markanta skillnader i kvalitén. De tre bilderna nedan visar en förbättrad läsförmåga i chip kontakterna. På den första bilden finns en mycket smutsig kontakt. På den andra bilden, samma kontakt efter rengöring med ett fuktigt rengöringskort. På den tredje bilden ser man chip kontakten efter rengöring med DISKO mikrofiber rengöringskort. Bara efter rengöring med DISKO rengöringskort är chip läsnings kontakten riktigt ren.

Rengöringskort för färdskrivare
Låda med 20 rengöringskort
art nr 15570120

Rengöringskort för färdskrivare
Låda med 20 rengöringskort
art nr 155701100