Kort för rengöring av chipkontakter i bankautomater och annan utrustning

DISKO har utvecklat ett speciellt rengöringskort för alla instickskortläsare med kontakter som sänks ned. Efter att ha matat in DISKO rengöringskort sänks chipläsaren ned och trycks mot mikrofiberytan på rengöringskortet. I samma ögonblick som rengöringskorten matas utifrån läsaren höjer sig chipkontakterna från kortet. Under inmatning och utmatning av rengöringskort eller bankkort uppstår ingen friktion mellan chipläsaren och kortet vilket leder till att läsaren inte kan skadas. Denna teknik förhindrar dock inte att fett, damm och smuts fastnar på chip kontakterna av kortläsaren. På grund av att chipkontakter är så känsliga för smuts är det risk för att transaktionerna avbryts.

DISKO högkvalitativa rengöringkort (art.nr 1533, patent nr. EP0789313) har en rörlig del av mikrofiberduk för att rengöra chipkontakter på ett optimalt sätt. Mikrofibern är fäst vid kärnan med högfrekvensteknik.

För bästa resultat rekommenderas att hålla i den blå kärnan av rengöringskortet medan den rörliga delen förs fram och tillbaka ett antal gånger med andra handen. DISKOs rengöringskort för chipkontaker används torrt utan kemiska tillsatser. Efter rengöring matar man helt enkelt ut kortet ur läsaren. Varje kort kan användas upp till tolv gånger och blir på så vis mycket ekonomiskt att använda.

Rengöringskit för kortläsare med chipkontakter
3 rengöringskort med rörlig del för 36 rengöringar
art nr. 1533

Rengöringskit för kortläsare med chipkontakter
6 rengöringskort med rörlig del för 72 rengöringar
art nr. 1535

Rengöringskort för hybrida plug-in kortläsare

Dessa är plug-in kortläsare där i en kortplats mikro-chip och magnetremsa kan läsas. Under läsningen försvinner betal- eller kreditkort nästan helt in i kortplatsen.
Rengöringskit för hybridkortläsare
1 st. rengöringskort med rörlig del (DISKO 1533)
3 st. mikrofiberrengöringskort för rengöring av magnethuvuden (DISKO 1555)
art nr. 1534, rengöringskit för 12 rengöringar
Komplett rengöringskit för kassaterminaler
1 st. rengöringskort med rörlig del (DISKO 1533)
3 st. mikrofiber rengöringskort för rengöring av magnethuvuden (DISKO 1555)
3 st. antistatiska plastrengöringskit våt/torr
3 st. dubbelsidiga rengöringsstavar
art nr. 1539

Rengöringskort för hybrida terminaler

Dessa är kortterminaler där läsningen av mikro-chip och magnetremsa sker i två olika platser. Den betalkort eller kreditkort försvinner bara några centimeter inne i kortplatsen.
Rengöringsset för chip kortläsare
10 kort med rörlig del för 120 rengöringar
art nr. 1531

Rengöringskort för hybrida terminaler
1 kort med rörlig del
3 mikrofibre rengöringskort för magnethuvuden för 12 rengöringar
art nr. 1534S